FB TW
ENRULV

Dalībnieki

Starptautiskajā Baltijas alus konkursā „BALTIC BEER STAR 2018” konkursā ir tiesīgi piedalīties Baltijas valstīs reģistrētie un ražojošie alus ražotāji ar saviem izstrādājumiem, kuru nekaitīguma rādītāji atbilst Latvijas Republikas un/vai savas mītnes valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un kuri atbilst šādām prasībām:

1) ir reģistrēti atbilstoši savas rezidences valsts likumiem;

2) ir saņēmuši nepieciešamās licences IZSTRĀDĀJUMU ražošanai un realizācijai;

3) piedalās konkursā noteiktajās alus veidu grupās ar pudelēs fasētu produkciju, uz kuras ir marķējums, etiķete vai citāds apzīmējums, kas apliecina attiecīgās produkcijas izcelsmi un derīguma termiņu.


Atbalstītāji

SALM AustriaNATEGlasman
© 2024 Biedrība "Alus Brālība"